Žaidimo ,,Laimėkite majonezą Kalėdų stalui“ taisyklės

Laimėti prizą gali visi svetainės https://www.daumantai.lt lankytojai, pasirinkę laimingą produkto iliustracijos laukelį. Žaidimo dalyviai kartą per parą gali laimėti po vieną UAB „Daumantai LT“ įsteigtą prizą. Viso žaidimo metu bus išdalinta 80 vienetų prizų.

Žaidimo organizatoriai prizo laimėtojus apie laimėjimą informuos asmeniškai, prizo atsiėmimo formoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Apie laimėjimą kiekvienas laimėtojas bus informuotas elektroniniu laišku arba telefonu. Laimėtojai privalo atsakyti į elektroninį laišką arba telefono skambutį, patvirtindami, kad buvo informuoti apie prizus. Taip pat laimėtojai turi nurodyti tikslų savo gyvenamosios vietos adresą, ne vėliau nei per tris darbo dienas po sulaukto pranešimo apie laimėjimą.

Žaidimo organizatorius – UAB „Daumantai LT“ (A. Mickevičiaus g. 1, Daukšių k., Kėdainių r. sav. LT-57110). Žaidimo dalyvių duomenys tvarkomi šiais tikslais: žaidimo organizavimas ir įgyvendinimas šiose taisyklėse nustatyta tvarka, įskaitant laimėtojų nustatymą, laimėtojų informavimą, prizų išdavimą, informacijos apie žaidimą teikimą ir pretenzijų, ginčų dėl žaidimo vykdymo sprendimą.

Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles.

Pastebėjus, jog žaidime dalyvaujama ir laimima nesąžiningu būdu, pasiliekame teisę nesąžiningai laimėtų dovanų nesiųsti.

Asmens duomenų apsaugos taisyklės:

 • Žaidimo nugalėtoju negali būti paskelbtas asmuo, klaidingai užpildęs, iš dalies užpildęs arba visai neužpildęs prizo atsiėmimo formos. Už pateiktus duomenis atsako prizo atsiėmimo formą pildęs asmuo.
 • Žaidimo dalyvis įsipareigoja tinkamai susipažinti su žaidimo taisyklėmis ir sutinka laikytis jų bei žaidimo organizatoriaus pateiktų sprendimų.
 • Duomenų valdytojų rekvizitai: UAB „Daumantai LT“ (A. Mickevičiaus g. 1, Daukšių k., Kėdainių r. sav. LT-57110
 • Žaidimo dalyviui laimėjus prizą, žaidimo organizatorius prašys pateikti tokią informaciją apie save: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 • Žaidimo organizatoriai laiko, kad žaidimo dalyvio sutikimas yra gautas tada, kai žaidimo dalyvis užregistruoja savo asmens duomenis prizo atsiėmimo formoje.
 • Žaidimo dalyvio asmens duomenų valdytojas yra organizatorius.
 • Žaidimo organizatorius neperduoda žaidimo dalyvio asmens duomenų trečiosioms bei užsienio šalims.
 • Žaidimo dalyvio asmens duomenys tvarkomi remiantis jo sutikimo pagrindu.
 • Žaidimo dalyvio pateikti asmens duomenys bus įrašyti į dalyvių duomenų bazę ir toliau tvarkomi siekiant organizuoti žaidimą ir užtikrinti sklandžią jo eigą bei prireikus ginti žaidimo organizatoriaus interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Žaidimo dalyvis, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:
  1. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  2. Reikalauti ištaisyti arba papildyti netikslius asmens duomenis;
  3. Savo duomenis sunaikinti;
  4. Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;
  5. Teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas grindžiamas žaidimo dalyvio sutikimu;
  6. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Žaidimo dalyvio asmens duomenys, tvarkomi žaidimo organizavimo tikslu, bus saugomi iki viso žaidimo pabaigos ir tol, kol bus išdalinti prizai. Praėjus šiam terminui, žaidimo dalyvio asmens duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų neįmanoma atgaminti.

Kitos nuostatos:

 • Prizas į pinigus yra nekeičiamas.
 • Visi taisyklių pakeitimai ir papildymai skelbiami https://www.daumantai.lt/.
 • Visus skundus, susijusius su žaidimu, įskaitant skundus susijusius su prizų teikimo tvarka, nagrinėja žaidimo organizatorius. Skundai žaidimo organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas registruotu paštu.