Informacija apie atsiliepimų ir skundų pateikimą bei nagrinėjimą UAB „Daumantai LT

UAB „DAUMANTAI LT 
juridinio asmens kodas 161431265
registruotos buveinės ir veiklos vykdymo adresas Daukšių k., Kėdainių r. sav.
El. p.  daumantai@daumantai.lt
Tel. Nr. 8 800 44 044, 8 347 67 020

NFORMACIJA ATSILIEPIMŲ IR SKUNDŲ, UŽKLAUSŲ PATEIKIMĄ BEI NAGRINĖJIMĄUAB „DAUMANTAI LT“

Informuojame, kad žemiau pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „DAUMANTAI LT“ yra pateikiami ir nagrinėjami vartotojų atsiliepimai ir skundai (užklausos), taip pat, kaip tvarkomi vartotojų, pateikusių atsiliepimą ar skundą (užklausą) duomenys.

ATSILIEPIMŲ, SKUNDŲ, UŽKLAUSŲ, PRANEŠIMŲ PATEIKIMO TVARKA

Informuojame, kad Jūs savo atsiliepimus, skundus ir (ar) užklausas, pranešimus dėl UAB „DAUMANTAI LT“ produktų kokybės, pasitenkinimo jais ir (ar) bet kokiais kitais klausimais, susijusiais su UAB „DAUMANTAI LT“ veikla, Jūs galite pateikti susisiekę nemokamu Kokybės telefonu (8 800 44 044) arba kitais žemiau nurodytais būdais:

Pateikimo vieta Pateikimo būdas Pateikimo (gavimo) laikas Pateikimo forma
Kokybės telefonu Skambinat telefono  Nr. 8 800 44 044  visą parą (0-24 val.) Žodžiu telefono pokalbio metu, sutikus, kad pokalbis būtų įrašomas
Telefonu Skambinant telefono Nr. +370  347 67 020 Darbo dienomis 8:00-17:00 val. Žodžiu  telefono pokalbio metu
El. paštu  Siunčiant el. laišką adresu daumantai@daumantai.lt visą parą (0-24 val.) Raštu pateikiant elektroniniame laiške ir (ar) jo priede
UAB „Daumantai“ administracijai Žodžiu ir (arba) raštu tiesiogiai atvykus Darbo dienomis 8:00-17:00 val. Žodžiu ir (arba) raštu  tiesiogiai  atvykus adresu UAB „DAUMANTAI LT“, Daukšių k., Kėdainių r. sav.
Siunčiant paštu ar per kurjerį Siunčiant korespondenciją paštu  ar pateikiant  adresu UAB „DAUMANTAI LT“, Daukšių k., Kėdainių r. sav. Darbo dienomis 8:00-17:00 val. Raštu per korespondenciją pristatantį kurjerį ir (ar) pašto darbuotoją (paštininką)
Faksu Siunčiant  faksu  +370 347 61557 Darbo dienomis 8:00-17:00 val. Raštu per faksimilinio ryšio aparatą

 

Siekiant užtikrinti, kad Jūsų pateiktas atsiliepimas, skundas ir (ar) užklausa būtų išnagrinėti tinkamai ir kuo greičiau Jums būtų pateiktas atsakymas, rekomenduojame užpildyti šią formą.

Jūsų atsiliepimai, skundai, pranešimai ir (ar) užklausos priimamos nagrinėti, jeigu jos yra pateikiamos valstybine (lietuvių) kalba ir jose yra pateikiama ši informacija:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Mes tvarkome tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, pavyzdžiui savo atsiliepime, užklausoje, skunde ar pranešime.

Jeigu savo atsiliepime, užklausoje, skunde ar pranešime pateikėte asmens duomenų, juos naudosime tam, kad galėtume suteikti Jums reikiamą informaciją ir atsakyti į Jūsų klausimus, patikrinti pateiktų duomenų teisingumą. Atsiliepimo, pranešimo ar skundo duomenis, taip pat, išanalizuosime siekdami pagerinti mūsų produkcijos ar paslaugų kokybę atsižvelgiant į Jūsų pateiktą nuomonę, pasiūlymus, pastebėjimus ar nusiskundimus.

Jeigu iš Jūsų pateiktų duomenų atsiliepime, pranešime, skunde ar užklausoje nustatytume, kad koks nors mūsų produktas gali būti nesaugus – kenksmingas žmonių sveikatai, siekdami nustatyti ar nekyla grėsmė žmonių sveikatai ir dėl to produkto nebūtina susigrąžinti iš rinkos, imtis kitų priemonių užkirsti kelią naujų incidentų atsiradimui, mes tvarkysime duomenis siekiant apsaugoti kitų žmonių sveikatą ar gyvybę ir (ar)  teisėtus Jūsų ir (ar) mūsų ar kitų asmenų interesus, jeigu duomenų subjekto interesai nebus viršesni, ypač, kai duomenų subjektas yra vaikas. Teisinis pagrindas mums tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis – mūsų teisėti interesai žinoti ir vertinti klientų atsiliepimus ir nusiskundimus (skundus), pranešimus, o kai reiškiate teisinius reikalavimus ar prašymus – mūsų teisinės prievolės atsakyti į vartotojo skundą ar prašymą vykdymas. Taip pat, teisinis pagrindas tvarkyti duomenis yra  būtinumas apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus ir (arba) teisėti trečiosios šalies interesai, kai tai susiję su produkcijos kokybe.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol išnagrinėsime Jūsų atsiliepimą / skundą / pranešimą /užklausą ir į jį atsakysime, įprastu atveju – iki vieno kalendorinio mėnesio. Visi duomenys, susiję su išspręstu reikalavimu ir (ar) paklausimu bus saugomi ne ilgiau kaip 1metus nuo paklausimo ar reikalavimo gavimo dienos. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jeigu reikalavimas ir (ar) paklausimas per minėtą laikotarpį nebuvo išspręstas, arba tebevyksta jo nagrinėjimas. Tokiu atveju asmens duomenys saugomi tol, kol bus išspręstas reikalavimas ir (ar) paklausimas, arba 3 metus po to, kai atitinkamas ginčas ar byla buvo baigta ir (ar) baigta nagrinėti teisme. Po to, duomenis perkelsime į archyvą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Jeigu reiškiate teisinius reikalavimus mums, duomenis tokiu atveju tvarkysime ne trumpiau kaip senaties laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 10 metų.

Jūsų asmens duomenis gali peržiūrėti atsiliepimus, skundą ar pranešimą priimti ir (ar) nagrinėti paskirtas mūsų darbuotojas, teisiškai įsipareigojęs saugoti asmens duomenų tvarkymo paslaptį ir laikytis visų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų bei mūsų vidaus nustatytų tvarkų bei apsaugos priemonių.

Jeigu norėsite susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu asmensduomenys@daumantai.lt. Šiuo el. pašto adresu, taip pat, galite kreiptis norėdami patikslinti, papildyti ar ištaisyti duomenis apie Jus, jeigu jie būtų netikslūs ar pasikeitę. Taip pat, galite kreiptis į mus, jeigu pageidaujate gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir (ar) Jūsų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą: registruotu paštu  su prierašu ant voko „Dėl duomenų apsaugos“ UAB „DAUMANTAI LT“, Daukšių k., Kėdainių r. sav., skambinant telefonu telefono Nr. +370 347 67020. Gavę Jūsų prašymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį pateiksime Jums atsakymą.

Informuojame, kad Jūs galite pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt; A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. p. ada@ada.lt.)

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ES ir EEE valstybėse, asmens duomenų neperduodame ir netvarkome už ES ir (ar) EEE valstybių ribų.