ES parama atsinaujinančiai energetikai

UAB „Daumantai LT“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančios energijoss išteklių panaudojimas UAB “Daumantai LT” gamybos procesuose“ (Paraiškos Nr. 04.2.1-LVPAK-836-02-0026), kuriam buvo skirta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (Europos regioninės plėtros fondas).

Projekto tikslas: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Projekto uždavinys: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, įdiegiant AEI naudojančius energijos gamybos pajėgumus.

Sutarties pasirašymo data: 2018 m. gegužės mėn. 24 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: A. Mickevičiaus g. 36. Kėdainiai, Kėdainių r. sav.

Projekto biudžetas: 412 956,00 EUR

Skirtas finansavimas: 289 069,00 EUR

Vykdytojo lėšos: 123 887,00 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2018 birželio mėn. 4 d. – 2021 m. gegužės mėn. 31 d

Projekto metu planuojama įrengti saulės elektrinę. Įmonei priklausančiame žemės sklype bus sumontuoti saulės moduliai, kurie užtikrins dalį gamybai reikiamos elektros energijos iš atsinaujinančios elektros energijos išteklių. Planuojama, kad saulės elektrinė gamins apie 38% įmonės suvartojamos elektros energijos trečiais metais po projekto įgyvendinimo (įdiegus papildomas energetiniame audite siūlomas energijos taupymo priemones). Numatomas CO2 emisijų sumažinimas vertinamas ~280 tonų/metus. Įvertinus numatomas investicijas ir atsipirkimo laikotarpį, UAB „Daumantai LT“ planuoja sąlyginai per trumpą laiką sumažinti gamybos kaštus ir sutaupytas lėšas investuoti į veiklos efektyvumo didinimą. Tiek įmonės, tiek ES struktūrinių fondų lėšos prisidės prie aplinkos taršos mažinimo, didins įmonės plėtros galimybes, bus geras ir sektinas pavyzdys tiek konkurentams, tiek kitoms rajono įmonėms.

UAB „DAUMANTAI LT“ ĮGYVENDINAMAS PRODUKCIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMO PROJEKTAS

UAB „Daumantai LT“ įgyvendina projektą pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę „REGIO POTENCIALAS LT“: „UAB „DAUMANTAI LT“ PRODUKCIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0074). Projekto vykdymo laikotarpis 2019 m. spalio mėn. – 2021 m. kovo mėn.

Projekto tikslas – padidinti gamybinius produktų efektyvumus, taip ne tik piginant produkto kainą, tačiau ir didinant įmonės našumą. Šiam tikslui pasiekti įmonė modernizuoja kečupų, majonezinių padažų ir pomidorų padažų gamybos linijas. Gamybos proceso metu naudojant naująsias technologijas bus didinamas efektyvumas, tokiu būdu bus žymiai greičiau vykdomi naujo produkto užsakovų reikalavimai. Atnaujintų įrenginių panaudojimas gamyboje leis padidinti gaminamų produktų kokybę. Projekto įgyvendinimas ir naujausių technologijų įdiegimas gamybos procesuose įmonei leis žengti koja kojon su naujausiomis tendencijomis rinkoje. Dėl modernizuotos įrangos ir padidėjusio produkcijos gamybos efektyvumo planuojama pardavimo kaina sumažės ir bus žemesnė nei šiuo metu rinkoje esančių konkurentų, o tai leistų įmonei padidinti konkurencingumą bei prisitraukti naujų klientų. Naujos technologijos leis labiau prisitaikyti prie klientų t.y. padidės įmonės lankstumas. 

Projektui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų yra skirtas finansavimas 168 041,00 Eur. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma – 258 525,00 Eur.

Projekto uždavinys: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, įdiegiant AEI naudojančius energijos gamybos pajėgumus.

Sutarties pasirašymo data: 2018 m. gegužės mėn. 24 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: A. Mickevičiaus g. 36. Kėdainiai, Kėdainių r. sav.

Projekto biudžetas: 412 956,00 EUR

Skirtas finansavimas: 289 069,00 EUR

Vykdytojo lėšos: 123 887,00 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2018 birželio mėn. 4 d. – 2021 m. gegužės mėn. 31 d

Projekto metu planuojama įrengti saulės elektrinę. Įmonei priklausančiame žemės sklype bus sumontuoti saulės moduliai, kurie užtikrins dalį gamybai reikiamos elektros energijos iš atsinaujinančios elektros energijos išteklių. Planuojama, kad saulės elektrinė gamins apie 38% įmonės suvartojamos elektros energijos trečiais metais po projekto įgyvendinimo (įdiegus papildomas energetiniame audite siūlomas energijos taupymo priemones). Numatomas CO2 emisijų sumažinimas vertinamas ~280 tonų/metus. Įvertinus numatomas investicijas ir atsipirkimo laikotarpį, UAB „Daumantai LT“ planuoja sąlyginai per trumpą laiką sumažinti gamybos kaštus ir sutaupytas lėšas investuoti į veiklos efektyvumo didinimą. Tiek įmonės, tiek ES struktūrinių fondų lėšos prisidės prie aplinkos taršos mažinimo, didins įmonės plėtros galimybes, bus geras ir sektinas pavyzdys tiek konkurentams, tiek kitoms rajono įmonėms.

UAB „DAUMANTAI LT“ ĮGYVENDINAMAS PRODUKCIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMO PROJEKTAS

UAB „Daumantai LT“ įgyvendina projektą pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę „REGIO POTENCIALAS LT“: „UAB „DAUMANTAI LT“ PRODUKCIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0074). Projekto vykdymo laikotarpis 2019 m. spalio mėn. – 2021 m. kovo mėn.

Projekto tikslas – padidinti gamybinius produktų efektyvumus, taip ne tik piginant produkto kainą, tačiau ir didinant įmonės našumą. Šiam tikslui pasiekti įmonė modernizuoja kečupų, majonezinių padažų ir pomidorų padažų gamybos linijas. Gamybos proceso metu naudojant naująsias technologijas bus didinamas efektyvumas, tokiu būdu bus žymiai greičiau vykdomi naujo produkto užsakovų reikalavimai. Atnaujintų įrenginių panaudojimas gamyboje leis padidinti gaminamų produktų kokybę. Projekto įgyvendinimas ir naujausių technologijų įdiegimas gamybos procesuose įmonei leis žengti koja kojon su naujausiomis tendencijomis rinkoje. Dėl modernizuotos įrangos ir padidėjusio produkcijos gamybos efektyvumo planuojama pardavimo kaina sumažės ir bus žemesnė nei šiuo metu rinkoje esančių konkurentų, o tai leistų įmonei padidinti konkurencingumą bei prisitraukti naujų klientų. Naujos technologijos leis labiau prisitaikyti prie klientų t.y. padidės įmonės lankstumas. 

Projektui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų yra skirtas finansavimas 168 041,00 Eur. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma – 258 525,00 Eur.