ES parama atsinaujinančiai energetikai

UAB „Daumantai LT“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas UAB “Daumantai LT” gamybos procesuose“ (Paraiškos Nr. 04.2.1-LVPAK-836-02-0026), kuriam buvo skirta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (Europos regioninės plėtros fondas).

Projekto tikslas: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Projekto uždavinys: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, įdiegiant AEI naudojančius energijos gamybos pajėgumus.

Sutarties pasirašymo data: 2018 m. gegužės mėn. 24 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: A. Mickevičiaus g. 36. Kėdainiai, Kėdainių r. sav.

Projekto biudžetas: 412 956,00 EUR

Skirtas finansavimas: 289 069,00 EUR

Vykdytojo lėšos: 123 887,00 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2018 birželio mėn. 4 d. – 2021 m. gegužės mėn. 31 d

Projekto metu planuojama įrengti saulės elektrinę. Įmonei priklausančiame žemės sklype bus sumontuoti saulės moduliai, kurie užtikrins dalį gamybai reikiamos elektros energijos iš atsinaujinančios elektros energijos išteklių. Planuojama, kad saulės elektrinė gamins apie 38% įmonės suvartojamos elektros energijos trečiais metais po projekto įgyvendinimo (įdiegus papildomas energetiniame audite siūlomas energijos taupymo priemones). Numatomas CO2 emisijų sumažinimas vertinamas ~280 tonų/metus. Įvertinus numatomas investicijas ir atsipirkimo laikotarpį, UAB „Daumantai LT“ planuoja sąlyginai per trumpą laiką sumažinti gamybos kaštus ir sutaupytas lėšas investuoti į veiklos efektyvumo didinimą. Tiek įmonės, tiek ES struktūrinių fondų lėšos prisidės prie aplinkos taršos mažinimo, didins įmonės plėtros galimybes, bus geras ir sektinas pavyzdys tiek konkurentams, tiek kitoms rajono įmonėms.